한국무역협회 일자리지원센터

  CHỌN LỰA NGÔN NGỮ(언어선택)

LỜI GIÚP ĐỠ WEB

VIẾT HỒ SƠ CÁ NHÂN (Từng bước một + Tới 5 Hồ sơ cá nhân)

1. Nhấp chuột vào ”Viết Hồ sơ cá nhân” ở menu bên trái và đi từ Bước 1 tới hết Bước 3.

2. Nếu bạn muốn thêm thông tin cá nhân chi tiết hơn, hãy nhấp chuột vào ”Đăng ký Thông tin Bổ sung” ở

3. Sau khi hoàn tất ba bước ”Viết Hồ sơ cá nhân”, hãy nhấp chuột vào nút “Gửi đi”.

4. Lưu hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh vào Chi tiết Ứng viên và bây giờ bạn đã sẵn sàng tìm việc.

 

KITA Global JOB Network

  • KOREA
  • CHINA
  • JAPAN
  • VIETNAM
  • 사이트 도움말